ANBI St. Walcker-orgel

RSIN/fiscaalnummer: 80 34 44 977
Kamer van Koophandel: 410 523 82
IBAN: NL85 INGB 0004 4216 90
ten name van de Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg te DoesburgOpgericht 27 juni 1994
De Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg (SMWD) heeft de status van culturele ANBI.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelastingSecretariaat:

  • Tivolilaan 181
  • 6824 BV Arnhem
  • [t] 026 – 8485 688
  • [m] 06 3437 4784
            [e] info@martinikerkdoesburg.nl

Samenstelling van het bestuur:

  • Reinoud G. Egberts, Ellecom voorzitter
  • Nico Broertjes, Arnhem, secretaris
  • Bas van der Hel, Zwijndrecht penningmeester
  • Wilbert Berendsen, Vorden
  • Ed Engbers, Doetinchem
  • Cor van Wageningen, Beek-Ubbergen

Doelstelling:

  De instandhouding van het Walcker-orgel in de Martinikerk te Doesburg en het vergroten van het draagvlak daarvoor. Dit zal worden gerealiseerd door het verwerven van fondsen voor de restauratie en het onderhoud van het instrument en het organiseren of stimuleren van activiteiten die de bekendheid en het gebruik van het orgel vergroten.

Beleid en activiteiten:

 • Voor het instandhoudingsplan van de BRIM-periode
  2011 – 2016 zijn gelden geworven om de eigen bijdrage in de kosten van de restauratie te kunnen dekken. Jaarlijks wordt enkele delen van het orgel onder handen genomen. Het totaal van de eigen bijdrage bedraagt ruim € 60.000. naast onvoorziene kosten. Een overzicht van de restauratieplanning vindt u verder.
 • Het werven van donateurs
 • Het onderhouden van de website www.martinikerkdoesburg.nl
 • Voorbereidingen van de viering van het 100 jarig bestaan van het instrument in 2016

Beloningsbeleid:
De SMWD kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Financiële verantwoording:
Hier treft u het financieel verslag 2016 aan: jaarrekening 2016 SMWD
Hier treft u het financieel verslag 2017 aan: jaarrekening 2017 SMWD

Jaarverslag:

Het verslag over 2016: jaarverslag 2016 SMWD