Meteen naar de inhoud

ANBI St. Monumentaal Walcker-orgel Doesburg

RSIN/fiscaalnummer: 80 34 44 977
Kamer van Koophandel: 410 523 82
IBAN: NL85 INGB 0004 4216 90
ten name van de Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg.

Opgericht 27 juni 1994
De Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg (SMWD) heeft de status van culturele ANBI.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doneer hier

Secretariaat:

  • BLESDIJK 48 
   7683 CE DEN HAM
   [m] 06 3437 4784
   [e] secretariaat@walckerorgel.nl

Samenstelling van het bestuur:     

Reinoud G. Egberts, Ellecom, voorzitter
Nico Broertjes, Den Ham, secretaris
Jaap Klompstra, Bemmel, penningmeester
Marcus Bergink,  Lobith
Wilbert Berendsen, Vorden

Doelstelling:

  De instandhouding van het Walcker-orgel in de Grote of  Martinikerk te Doesburg en het vergroten van het draagvlak daarvoor. Dit zal worden gerealiseerd door het verwerven van fondsen voor de restauratie en het onderhoud van het instrument en het organiseren of stimuleren van activiteiten die de bekendheid en het gebruik van het orgel vergroten.

Beleid en activiteiten:

 • Voor het instandhoudingsplan van de SIM-periode
  2017 – 2022 zijn gelden geworven om de eigen bijdrage in de kosten van de restauratie te kunnen dekken. Jaarlijks wordt enkele delen van het orgel onder handen genomen. Het totaal van de eigen bijdrage bedraagt ongeveer  € 40.000. naast onvoorziene kosten.
 • Het werven van donateurs
 • Het onderhouden van de website www.martinikerkdoesburg.nl

Beloningsbeleid:

De SMWD kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Financiële verantwoording:
2022 jaarrekening SMWD def