Meteen naar de inhoud

Permanente Tentoonstelling

Sinds de zomer van 2017 wordt de geschiedenis van de Grote of Martinikerk weergegeven in woord en beeld middels een permanente tentoonstelling.

De Martinikerk is in meerdere opzichten sinds de bouw van de kerk in de 15e eeuw het centrum van de stad Doesburg. In het gebouw zijn sporen te vinden van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die sinds die tijd hebben plaats gevonden.

Natuurlijk betreffende het gebouw zelf:
– je kunt er sporen vinden over degenen die het gebouw hebben gesticht en gebouwd,
– over de vele rampen die het heeft meegemaakt en ondergaan, de laatste in april 1945,

– ook over de wedewaardigheden van de stad en haar bewoners,
– soms komt de vaderlandse en Europese geschiedenis om de hoek kijken;
– niet te vergeten het culturele aspect: bouw- en beeldhouwkunst en muziek!

Al die informatie die het gebouw heeft komt beter tot zijn recht of wordt dan pas begrepen en verstaan als het verhaal verteld en ondersteund wordt met behulp van voorwerpen, afbeeldingen, verbindende teksten en digitale hulpmiddelen.

WeTeMa, de Werkgroep Permanente Tentoonstelling Martinikerk, heeft hier 5 jaar aan gewerkt: het verzamelen van gegevens en ook onderzoek doen. Er zijn nog veel vragen open: over de bouwtijd, het gebruik in die eerste jaren etc. etc.  Voor dat tijdrovende, maar ook boeiende onderzoek zoekt de werkgroep hulp en ondersteuning.  Belangstellenden kunnen contact opnemen:
info@martinikerkdoesburg.nl