Meteen naar de inhoud

Stichting Walcker-orgel

Op 25 mei 1994 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Stichting Monumentaal Walcker-Orgel Doesburg. De stichting zet zich in voor de instandhouding van dit orgel en kon zo o.m. een integrale restauratie van het instrument voorbereiden. Verder wil de stichting allerlei activiteiten ontplooien om het orgel niet alleen een grotere bekendheid te geven, maar ook een actieve rol te kunnen laten spelen in de Nederlandse orgelwereld, waarin het repertoire dat bij uitstek voor dit instrument geschikt is de afgelopen jaren te weinig aan bod is gekomen.

MONOGRAFIE

November 2003 is in opdracht van onze stichting bij de Walburg Pers Zutphen een monografie van het Doesburgse Walcker-orgel verschenen. Als nummer 5 in de reeks Nederlandse Orgelmonografieën kreeg het de titel Orgelreform in Nederland. Het orgel van de Grote of Martinikerk te Doesburg.
De reeks wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
ISBN 90.5730.265.9 NUR 667. U treft er bijdragen aan van Jan Jongpier, Hans Fidom, Bart van Buitenen, Cor van Wageningen en eindredacteur Willem Jan Cevaal.  Inmiddels alleen 2e hands verkrijgbaar.

DONATEURSCHAP
Het is de wens van de Stichting Monumentaal Walcker-Orgel Doesburg dat haar plannen niet alleen bij de bevolking van Doesburg, maar tevens bij het (inter-) nationale orgelminnende publiek op een warm onthaal mogen rekenen. Wie van mening is dat dit unieke monument behouden moet blijven en wie het werk van de stichting wil steunen, kan zich als donateur aanmelden. Voor minimaal € 20.- per jaar kan men donateur worden.Ons rekeningnummer is IBAN NL85 INGB 0004 4216 90 ten name van de Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg te Doetinchem.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:
Reinoud G.Egberts
Kastanjelaan 3
6955 AM Ellecom
[t] 0313 -415 159
[e] info@martinikerkdoesburg.nl