Stoelbroederschap

Stichting Stoelbroederschap

De nieuwe vereniging, waarvan iedereen lid kan worden had als eerste doel de Kerkvoogdij financieel te steunen bij de aanschaf van oudhollandse knopstoelen. Het doel van de Stoelbroederschap nu is: Het bevorderen van de verfraaiing van het interieur door het verlenen en/of organiseren van financiele bijdragen.

Er is op dit gebied al veel tot stand gekomen, o.a.:


Ook u kunt lid worden!
Door een storting van minimaal € 10 op rekeningnummer
NL86 INGB 0000 0108 88 mag u zich stoelbroeder m/v voor het leven noemen.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de Grote of Martinikerk en bij het secretariaat Mevrouw Tinka Rupert-Peeters
Bergstraat 2
6981 DC Doesburg
e-mail secretariaat Stoelbroeders

Het boek: “Iets over stoelbroederschappen in het algemeen en die in de Grote Kerk te Doesburg in het bijzonder” geschreven door J.W. van Petersen